Fase belasting

Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor een juiste verdeling van zijn electriciteitsnet. Een electriciteitsnet welke zo gelijkmatig mogelijk belast wordt zal stabiel blijven en efficiënt blijven draaien. Een electriciteitsnet waar een ongelijkmatige verdeling optreedt kan uitvallen en hierin zullen sowieso meer stroomverliezen ontstaan.

Waar vroeger de huizen nagenoeg alleen van 1 fase installaties voorzien waren, was de verdeling makkelijker uit te voeren. In een rij met huizen werd het eerste huis aangesloten op L1, het tweede huis op L2, het derde huis op L3, het vierde weer op L1, etc ... Tegenwoordig zijn huizen, afhankelijk van wat aangevraagd is, aangesloten op een 1 fase of 3 fase installatie. Hierdoor is er een grotere kans op een onevenredige verdeling.

 

Fase belasting woonhuis

Indien u een 3 fasen aansluiting heeft is het van belang om te zorgen dat uw huisinstallatie zo veel mogelijk iedere fase gelijkwaardig belast. Zo maakt u optimaal gebruik van het aan u geleverde vermogen.

Zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en kookgroepen kunnen een evenredige verdeling flink uit balans brengen wanneer er niet nagedacht en nagekeken wordt over hoe deze aan te sluiten.

Bij bijvoorbeeld de kookgroep bestaat het risico doordat deze doorgaans uit twee gekoppelde groepen bestaat zijn gehele vermogen vraagt van één enkele fase. En dan zult u altijd zien, dat wanneer u uw fornuis en/of oven maximaal belast (denk aan de feestdagen of koken voor een grote groep mensen) de hoofdzekering het niet meer aan kan. Had u de kookgroep hier over twee fasen aangesloten, was er niets aan de hand geweest!

Heeft u hulp nodig bij de indeling van uw groepenkast?Ons advies is geheel vrijblijvend

Wij zullen u vragen naar de vermogens die door uw apparatuur afgenomen wordt. Dit kunt u aflezen van het typeplaatje van het apparaat of op de website van de fabrikant.

In combinatie met de waarde van uw hoofdzekering kunnen we een juiste configuratie van uw groepenkast bepalen zodat u juist op de momenten dat u het meest afhankelijk bent van uw machines, niet in het donker staat.

Fase volgorde

Methode om vast te stellen hoe een woning onder de installatie-hoofdschakelaar moet worden aangesloten:

  • Neem het huisnummer,
  • Neem de toevoeging van het huisnummer en zet deze om in een cijfer: A = 1, B = 2, C = 3, etc ... (geen toevoeging is nul)
  • Tel het huisnummer en de toevoeging bij elkaar op om een rekengetal te krijgen,
  • Deel het rekengetal door 3 en pak het getal voor de komma,
  • Bepaal de restwaarde door het getal voor de komma van het rekengetal af te trekken,
  • Is de restwaarde gelijk aan 1? Dan is de fase-volgorde: L1, L2, L3,
  • Is de restwaarde gelijk aan 2? Dan is de fase-volgorde: L2, L3, L1,
  • Is de restwaarde gelijk aan 0? Dan is de fase-volgorde: L3, L1, L2.

Enduris, de netbeheerder in Zeeland, heeft een fase volgorde calculator op hun website staan waar je een idee voor het aansluiten van je zonnepanelen uit kunt halen. Uit deze calculator kunt u geen rechten ontlenen.

Copyright © 2013-present Superflink, Inc. All rights reserved.