Energie terugleveren zonnepanelen

U ziet ze steeds vaker, zonnepanelen. Uw buren hebben ze al, op de daken van de nieuwbouwwijk worden ze geplaatst en u wilt ze natuurlijk ook. Goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee. Nu heeft u nog de informatie nodig om de zonnepanelen goed op uw elektrische installatie aan te kunnen sluiten. In dit artikel vertellen wij u waar u zoal op moet letten wanneer u zonnepanelen wilt.

Terug leveren vanaf uw Solar Inverter

Indien u wilt terugleveren vanaf de omvormer van uw zonnepanelen gelden er een aantal regels en daarnaast, de beste praktische uitvoeringen. Alhoewel we u graag de informatie verstrekken hoe je het best een dergelijke installatie aansluit, raden wij u aan contact met ons op te nemen voor maatwerkadvies. Het kost u niets terwijl u zich verzekerd van een goed werkende en veilige installatie.

Om te bepalen hoe uw installatie gaat worden moeten er eerst enkele vragen worden beantwoord:

Hoeveel vermogen gaat uw inverter leveren?

Het maximaal opgewekte vermogen in W(piek) mag nooit hoger zijn dan de waarde van uw hoofdzekering in A, indien dit niet op elkaar is afgestemd kunt u theoretisch meer vermogen opwekken en terugleveren dan uw hoofdzekering aan kan. Bovendien moet u er rekening mee houden dat het opgewekte vermogen PLUS het vermogen vanaf de hoofdzekering samen niet hoger is dan het vermogen wat de groepenkast aan kan. Indien u bijvoorbeeld een 35A hoofdezekering heeft, en u besluit 13A op te wekken met uw pannelen, onstaat dus de situatie, dat u in staat bent 35A + 13A= 48A gelijktijdig af te nemen door uw dikwijls op 40A max samengestelde groepenkast. Om dergelijke risico's te voorkomen, maken we gebruik van REM automaten. deze begrenzen de totaal stroom tot maximaal 40A zodat u met een standaard kast, alsnog vermogens kunt opwekken die gezameklijk en onbegrenst tot problemen zouden kunnen leiden.

Terugleveren

Om te berekenen hoeveel vermogen uw hoofdzekering kan terug ontvangen past u volgende formule toe

U neemt het piekvermogen in Watts van uw inverter en deelt deze waarde door 230(Volts). De verkregen waarde mag niet hoger zijn dan de waarde van uw hoofdzekering gedeeld door 1,6. Deze factor 1,6 waarborgt dat de te plaatsen beveiliging selectief is ten opzichte van uw hoofdzekering. Selectiviteit betekend verkort  dat de laatste beveiliging in een stroom cirquit voor uw inverter moet afschakelen bij een storing en niet uw hoofdzekering of eventuele andere beveiligingen tussen de hoofdzekering en uw inverter.

Welke installatievoorschriften stelt de fabrikant van de omvormer?

Sommige fabrikanten stellen als eis dat er een Aardlekschakelaar Type B (DC detectie) ingezet zal worden om de stroom aan uw groepenkast terug te leveren, de type B aardlekschakelaar werkt gelijk als de standaard type A aardlekschakelaar, maar is tevens voorzien van een DC detectie. DC stromen die door defecten op een AC (wisselstroom) installatie komen kunnen desastreuze gevolgen hebben. De normgever hecht er daarom veel waarde aan dat installaties waarin DC stromen voorkomen, zoals elektrische auto's en omvormersystemen, zijn beveiligd tegen DC stroom. Zodra er DC stroom gedetecteerd is, tript de aardlek onmiddelijk. Om te bepalen of u een type B aardlek nodig heeft, moet u nagaan of uw laadpaal of omvormer is voorzien van een zogenaamde 6mn verklaring die door de fabrikant moet worden afgegeven. Een dergelijke verklaring geeft aan dat de fabrikant zelf reeds dit risico heeft afgedekt in de laadpaal of omvormer. Geeft de febrikant deze verklaring niet, bent u direct aangewezen op de veel duurdere type B aardlekschakelaar. Het type B is een aardlekschakelaar die zeer specifiek en zodoende ook prijzig is, u doet er verstandig aan hier op te letten alvorens u de omvormer aanschaft, een type B aardlekschakelaarkan uw kosten aanzienlijk verhogen.

 

Iemand krijgt 15 panelen die elk 265 Wpiek kunnen leveren. In totaal dus 3975 Wpiek. De hoofdzekering is 1 x 25A en verzegeld door de netbeheerder. De inverter is geschikt om 4 Kw terug te leveren.

Eerst berekenen we hoeveel Ampere we in optimale omstandigheden kunnen opwekken: 3975 Wpiek/230 Volts=17,3 Ampere

De kabel die we aansluiten in de groepenkast moet beveiligd worden voor zowel de inkomende stroom, als de stroom die op de kabel staat wanneer het donker is vanuit de groepenkast.

Een 16A beveiliging is niet afdoende daar de maximaal te verwachten stroom 17,3A is. De eerst volgende zekering waarde is 20A. Echter is 20A x 1,6=32A terwijl de hoofdzekering 25A is. Om selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering moet u in dit geval dus contact opnemen met uw netbeheerder om uw hoofdzekering te laten verzwaren naar 1x35A. U kunt nog wel beargumenteren dat de verkregen 17,3A voortkomt uit 3975 Wpiek en wellicht in uw situatie de ligging van de panelen niet ideaal genoeg is om dit vermogen te bereiken.

Wij adviseren echter ten alle tijden uw installatie te berekenen om de maximale vermogens die door de fabrikanten worden afgegeven. Veiligheid boven alles.


U kunt de situatie uit het voorbeeld voorkomen door een aardlekautomaat te gebruiken. Een aardlekautomaat heeft de functie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat in één. Zodoende kunt u uw omvormer rechtstreeks op de aardlekautomaat aansluiten welke direct aangesloten zit op de hoofdschakelaar van uw groepenkast. Een hoofdschakelaar is vanaf 2005 verplicht.

In bovenstaand voorbeeld zou een aardlekautomaat 1+N 20A ideaal zijn. Afhankelijk van de specificatie van de fabrikant van uw omvormer kan deze eisen dat er hogere foutstroom dan 30mA benodigd is. Laat u hierover informeren door de leverancier van uw omvormer.

U doet er verstandig aan tot een juiste afstemming te komen tussen uw omvormer, eigen energie verbruik, uw hoofdzekering en uw installatie in het algemeen.


Ons advies is geheel vrijblijvend

Sluit uw zonnepanelen veilig aan op uw groepenkast tegen voordelige tarieven, door een erkende installateur. U voorkomt hiermee onnodige risico's

Copyright © 2013-present Superflink, Inc. All rights reserved.