PV-verdelers

De PV-verdeler is een oplossing die er op is gericht gebruik te maken van een bestaande leiding vanaf de groepenkast naar het dak, door gebruik te maken van de dikwijls aanwezige stroomvoorziening voor de wasmachine op zolder.

PV-verdelers

Pv-verdeler

Een PV-verdeler is een elektrische verdeelkast die is ontworpen voor het aansluiten en verdelen van zonne-energiesystemen, ook wel fotovoltaïsche (PV) systemen genoemd. De PV-verdeler functioneert als een knooppunt waar de bekabeling van de zonnepanelen, de omvormer en andere benodigde componenten worden aangesloten op het elektrische systeem van een gebouw.

Verbinding met zonnepanelen

De PV-verdeler ontvangt de bekabeling van de zonnepanelen. Deze bekabeling transporteert de gelijkstroom (DC) die door de zonnepanelen wordt opgewekt.

Omvormer-aansluiting

In de PV-verdeler wordt de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen aangesloten op de omvormer. De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom (AC) die compatibel is met het elektriciteitsnet.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

De PV-verdeler is verbonden met het elektriciteitsnet van het gebouw, waardoor de opgewekte zonne-energie kan worden geïntegreerd in het algemene elektrische systeem.


Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Copyright © 2013-present Superflink, Inc. All rights reserved.